Aktuality

Zastupitelstvo obce schválilo záměr v rámci úspor energií - Přerušit noční veřejné osvětlení v obci Polepy a jejích místních částí v době od 0:00 do 04:00.

V noci ze soboty na neděli 30. října 2022 se změní čas.

Srdečně Vás zveme na šestý ročník Encovanského Halloweenu, nebo-li Strašidelného Statku. Na děti čeká stezka odvahy, po celou dobu konání akce, budou mít zdarma připraveno občerstvení v podobě točené malinovky, vuřtů a nebo cukrové vaty. Dospělí se mohou těšit na čepované pivo, víno, vuřty nebo výborné klobásy. Připraven bude také doprovodný...


Polepský zpravodaj