Aktuality

Letošní svoz bioodpadu bude zahájen 27. března a bude prováděn ve stejném turnusu s komunálním odpadem, tedy 1x14 dní.

dovolte nám touto cestou vyjádřit Vám upřímné poděkování za Vaši obětavou pomoc při realizaci našich obecních akcí. Vaše podpora a ochota vždy předčila naše očekávání.