Betlémské světlo

08.01.2023

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.
Letos, stejně jako loňský rok, jsme měli možnost připálit si plamínek přímo v kapli Andělů strážných v Encovanech.