Čarodějnice VII.

03.05.2023

V neděli 30.4. 2023, se již po sedmé v řadě konalo v naší obci pálení čarodějnice a stavění Májky.

Pálení čarodějnic slavili už staří Keltové, kteří se tak loučili se zimou a vítali jaro. Od těch dob prošel svátek řadou změn.

Tato akce je i pro naši obec symbolická, jedná se totiž vždy o první společenskou a kulturní akci v nové sezóně.

Kdy vznikla první hadrová čarodějnice, která skončila v plamenech, se přesně neví. Symbolizovat měla neblahé čarodějnické procesy, ve kterých už od nepaměti na hranicích končili lidé obvinění z čarodějnictví a paktů s ďáblem. Domnělé čarodějnice předtím procházely nelidským mučením a asi nejznámějším místem procesů se stal americký Salem, u nás to bylo panství Velké Losiny.

S jistotou ale víme, že si k nám našlo cestu spoustu přátel, sousedů ale i přespolních a za to jsme nesmírně rádi.

Pro děti byly připraveny soutěže plné čar a kouzel, ve kterých si procvičili nejen kouzelná zaklínadla, ale také dovednosti, jako jsou let na koštěti, překonávání různých překážek a v tvorbě kouzelných lektvarů.

Poté jsme společně ozdobili Májku a za pomoci tatínků ji slavnostně vztyčili.

Podle britského antropologa Jamese Frazera je účelem stavěním máje přinesení lesního ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání. Májka je také oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí. Tradičně se muži vydávají poslední dubnový den do lesa (v dnešní době kdykoli v týdnu před čarodějnicemi), aby uřízli co nejvyšší strom. Muži z budoucí májky oloupou kůru, oklestí ji a děvčata ozdobí její vršek stuhami a krepáky.

Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany jako smrk, ale lze se setkat také s májkou z břízy. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec.

Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol Podle zvyků to bývá do východu slunce nebo také do prvního kohoutího zakokrhání. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. V některých obcích se máj hlídá dokonce 3 dny a 3 noci (do 12. hodiny posledního dne). Během této doby je povoleno máj podříznout a sebrat věnec, který si následně ti, kteří májku podřízli vystaví na své májce. 

Bohužel se nám ji podařilo uhlídat jen jednu noc, takže nám moc radosti nepřinesla, ale i tato tradice k májím patří, tak to zkusíme zase za rok a lépe :-)

Dovolte mi touto cestou poděkovat především Petru Vackovi. Jako každý rok, tak i letos poskytl svého železného oře, lidskou sílu a organizační schopnosti. Dále bych rád poděkoval všem krásným čarodějnicím, jmenovitě pak Jitce Vackové, Ivetě Kopecké, Vlastě Hetzer Kacálkové, Míše Jůnové, Naďě Holečkové a Haně Ringelhánové, dále Janu Hetzerovi, Jaroslavu Hraničkovi, Pavlu Ranšovi a hlavně moji milé Ivetce Denkové, která vše organizačně zaštítila.

V neposlední řadě patří poděkování Haně a Petru Ranšovým, kteří se postarali o výrobu hlavní hvězdy večera a všem zaměstnancům OÚ Polepy, za jejich pomoc a finanční podporu.

Zkrátka a dobře, děkujeme Vám všem, kdo jste se na akci jakkoli podílel, děkujeme za skvělé dobroty, děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit na další akci.


Za Encohrátky z.s.

Tomáš Velc