Čarodějnice VIII.

06.05.2024

Pálení čarodějnic je tradiční lidový zvyk, který se koná v noci ze 30. dubna na 1. května. Tato slavnost je spojena s vírou v čarodějnice a pálením ohňů. 

Letos jsme uspořádali již osmý ročník této tradiční zábavy, která je pro naši obec symbolická, neboť se  jedná o první společenskou a kulturní akci v nové sezóně. Opět si k nám našlo cestu spoustu přátel, sousedů ale i přespolních a za to jsme nesmírně rádi. 

Pro děti byly připraveny soutěže plné čar a kouzel, ve kterých si procvičili nejen kouzelná zaklínadla, ale také překonávání různých překážek. Poté jsme společně ozdobili Májku a za pomoci tatínků ji slavnostně vztyčili. Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol Podle zvyků to bývá do východu slunce nebo také do prvního kohoutího zakokrhání. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. V našem pojetí se krádež Májky stává již tradicí, děkujeme tedy do Starého Týna a zase za rok :-) 

Dovolte mi touto cestou poděkovat Vám všem za účast na letošním Pálení čarodějnic. Vaše přítomnost a nadšení přispěly k vytvoření skvělé atmosféry a nezapomenutelného večera. I přes poměrně větrné počasí a fakt, že se jednalo o všední den, tak Vás přišlo spoustu a za to jsme rádi.

Dále bych rád poděkoval především všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci, stavbě májky, přípravě hranice, tvorbě soutěžních disciplín a celkově na veškerých přípravách. Bez Vaší pomoci by realizace takové akce nebyla možná. 

Doufám, že jste si slavnost ohně užili a těšíme se na další setkání při budoucích obecních akcích.


- Za Encohrátky z.s. Tomáš Velc -