Dětský den VII.

21.06.2022

V sobotu 18.6 2022 se konal již sedmý ročník Encovanského dětského dne.
 I letos jsme se museli potýkat s tropickými teplotami, které se do jisté míry odrazily i na návštěvnosti.
 Letošní ročník se nesl v duchu "Survivor - Trosečník".

Na děti čekalo zábavné odpoledne plné soutěží o ceny, ve kterých se utkali v nejrůznějších disciplínách,

které prověřili jejich fyzickou zdatnost, soustředění a prostorovou orientaci.

 Na startu si děti vyrobili svůj trosečnický šátek a vyrazili postupně kolem rybníka, kde se nacházelo celkem osm stanovišť, kde plnili nejrůznější úkoly.


Po splnění všech úkolů, se poté přesunuli na náves, kde již čekal hasičský záchranný sbor z Polep,

který předvedl svou techniku a vybavení, se kterým jezdí na záchranné akce.
Později odpoledne hasiči využili příležitost, aby u nás poprvé vyzkoušeli zcela novou techniku v používání hasebního pěnidla.
A na připravenou plochu tak pěnu stříkali z hasičské automobilové plošiny.
Velice vhod také přišlo následné osvěžení, při odstraňování zbytků pěnidla pomocí vodního proudu "C" z natažené hadice.

V samotném závěru hlavního programu pak předvedl vrcholné číslo parašutista Paraklubu Říp z Roudnice nad Labem,

který demonstroval ukázku přesnosti přistání do prostoru staré váhy.
Po přistání pak měli všichni diváci možnost si padák prohlédnout z blízka, osahat si ho a poslechnout si poutavé vyprávění
nejen o parašutismu.

Po celý den bylo zajištěno občerstvení a jako tradičně, pro všechny dětské návštěvníky samozřejmě zcela zdarma.
K dispozici byl také nový skákací hrad nebo cukrová vata. O hudební doprovod se pak do pozdních nočních hodin starala legenda nejen roudnických diskoték, DJ Váša.

Pevně věřím, že se Vám u nás líbilo a bylo Vám s námi stejně tak krásně, jako nám.
A pokud jste přeci jen někde nalezli nějaké drobné nedostatky, tak nám je prosím odpusťte ;-)

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se na realizace sedmého ročníku dětského dne podíleli.
Mojí milé Ivetce Denkové, jakož-to hlavní direktorce,
Paraklubu Říp z letiště Roudnice nad Labem - jmenovitě Františku Salavovi, který je prostě asi stejný blázen jako já a do toho seskoku nakonec opravdu šel,
Zdenku Karhanovi, který to pomohl zorganizovat a zaštítil seskok jako řídící a
Tomáši Panochovi z Letecké školy v Roudnici nad Labem, který zajistil letecký výsadek a krátkou letovou ukázku letounu OK-RUO 77 - AirLony Skylane.

Dále pak Hasičskému záchrannému sboru Polepy, který je již stálicí na našich dětských dnech,

Pavlu Vaškovi za hudební doprovod

a obecnímu úřadu Polepy, bez jehož finanční pomoci bychom se neobešli.

No a především díky Vám všem milí sousedé a kamarádi, bez kterých bychom to nemohli realizovat vlastě vůbec.

Bylo nám ctí a těšíme se na další akci.Za Encohrátky z.s. Tomáš Velc