Komunální volby 2022

17.09.2022

Komunální volby se konají každé čtyři roky. Ty letošní připadají na 23. a 24. září 2022. 

Voliči budou vybírat zástupce do zastupitelstev obcí a měst, ve velkých městech se současně volí do jednotlivých městských obvodů.

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky, systém je poněkud složitější. Místo kroužkování zde navíc probíhá křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:

  • Označit křížkem jednu volební stranu - takto hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
  • Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany - maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.
  • Propojit oba výše uvedené způsoby - přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.
Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu. Myslete také na to, že volební lístek může být vytištěn oboustranně.
Hlasovací lístek neplatí, jestliže:


  • neoznačíte žádnou stranu ani žádného kandidáta
  • označíte více než jednu volební stranu, označíte více kandidátů, než kolik se volí členů do zastupitelstva
  • nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky
  • vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva
  • je hlasovací lístek přetrženýKandidátka - Obec Polepy

Starostové a nezávislí
1. Zbyněk Hodys (47 let, podnikatel)
2. Zdeňka Diničová (63 let, učitelka v MŠ)
3. Josef Kendík (38 let, soukromý zemědělec)
4. Alena Tyrnerová (45 let, vedoucí směny)
5. Marcela Prokůpková (66 let, důchodce)
6. František Hensch (38 let, podnikatel)
7. Lenka Harantová (54 let, podnikatelka)


Sdružení nezávislých kandidátů Polepy
1. Čestmír Malý DiS. (42 let, manažer kvality)
2. Josef Kára (49 let, soukromý zemědělec)
3. Ing. Jan Stanislavský (63 let, soukromý podnikatel)
4. Iva Jandová (50 let, pečovatelka)
5. Vít Hrzán (56 let, soukromý podnikatel)
6. Jiří Král (77 let, důchodce)
7. Pavel Kulhavý (37 let, Policie ČR)