Poděkování starosty obce

01.04.2020

Vážení spoluobčané,

nikoho z nás by nenapadlo, jak se může poklidný a spokojený život v našich obcích tak tragicky změnit během pár týdnů. Nebezpečná pandemie ohrožuje zdraví našich blízkých, ohrožuje bohužel i životy našich seniorů. Věřte, že nasazujeme všechny dostupné prostředky, abychom vás všechny co nejvíce ochránili.

Prosíme vás o podporu, trpělivost a víru, že společně vše zvládneme.

S obrovským obdivem, pokorou a poděkováním, se obracíme ke všem, kteří pomáhají: JSDH Polepy s rodinami, p. M. Pátkové, p. D. Novotné a spol., p. Červené, p. J. Tišlerové, Polepáčku, p. Hanušové, p. Taichové a p. Dáše G., p. H. Fibichové, p. V. Hetzer Kacálkové a spol., pečovatelkám v Pečovatelském domě v naší obci, p. Vogelovi za doručení obědů seniorům i ostatním občanům. Neváhají kdykoli ochotně obětovat svůj čas, svoje možnosti i prostředky tam, kde je třeba např. šití roušek, rozvážení ochranných pomůcek, dezinfekce.

Ať nám vydrží pevné zdraví, vzájemná podpora a pomoc.

Všem našim občanům přejeme klidnou mysl, klidné chvíle uprostřed svých rodin a co nejvíce sil k překonání toho nejhoršího.

Věřte, že se nám to společně podaří ! ! !

Pevné zdraví všem přejí

starosta + místostarostka obce Polepy