Poděkování za akci "Ukliďme Encovany"

12.04.2021

Milí sousedé, 
dovolte mi Vám všem, kteří jste se do akce "Čisté Encovany" zapojili, poděkovat.
Do akce se zapojilo 37 dobrovolníků všech věkových kategorií jak z Encovan, tak i z Dolních Encovan. Během 4 hodin se nám podařilo vysbírat více jak 4 tuny různého odpadu od skleněných lahví, po pneumatiky, až po záchodové mísy. 

Člověk až žasne, kolik práce si někdo dá s tím, aby vyhodil odpad do přírody, než aby ho odevzdal na místa k tomu určených. Po zdařilé akci jsme si mohli říci, že je za námi vidět kus velmi dobře odvedené práce, která přispěla ke zlepšení života v naší obci. A jelikož má po každé práci následovat odměna, sešli jsem se odpoledne na návsi a upekli si buřty na ohni. Velice mne překvapilo, kolik se nás sešlo a velice mne těší, že jsou mezi námi stále tací kterým není lhostejné nejen naše obec, ale i její okolí. Velké poděkování patří paní Diničové z OÚ Polepy, která zajistila pracovní pomůcky a finanční příspěvek na občerstvení, JSDH Polepy a rodině Vackovým za svoz odpadu, ale hlavně Vám všem, kteří jste se zapojili.

A prosba na závěr - akce tohoto druhu není poslední. Vy, kteří o tom jen mluvíte, připojte se příště také. Je nás potřeba.
Díky vám všem.