Pomoc pro obce zasažené tornádem

25.06.2021

Jih Moravy byl zpustošen pravděpodobně nejničivějším tornádem v historii země. Bouřky si vyžádaly i oběti na životech.
 Chcete-li pomoc, můžete přispívat na účet 4211325188/6800, variabilní symbol 2002.
 Přispět můžete také zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DCHB 90. (cena SMS zprávy je 90,-)