Poslední svoz BIO odpadu

10.11.2021

Vážení občané,
oznamujeme Vám, že dne 24. listopadu 2021, proběhne poslední svoz bioodpadu. 
Nádoby po svozu vyčistěte a uskladněte po dobu zimního období na své pozemky, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození.