Sběr drobných nebezpečných odpadů

19.05.2021

V sobotu, 22. května proběhne svoz drobných a nebezpečných odpadů. 
Sběrné vozidlo bude k dispozici na návsi od 10:50 do 11:05 hod.

POZOR: Televizory, monitory, ledničky, mrazáky, domácí spotřebiče a ostatní elektrozařízení nebude přijímáno.