Sčítání lidu, domů a bytů 2021

24.03.2021

Sčítání lidu, domů a bytů v Česku odstartuje o půlnoci z 26. na 27. března 2021 a potrvá do 11. května. Sčítání se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. 

Kdy sčítání proběhne?
Sčítání lidu začíná o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března. Od tohoto momentu do pátku 9. dubna bude možné vyplnit online elektronický sčítací formulář. Ten, kdo formulář v těchto čtrnácti dnech nevyplní, se musí sečíst za pomoci tištěného formuláře, a to v období od soboty 17. dubna do úterý 11. května. Výsledky budou k dispozici na přelomu tohoto a příštího roku.
Kde a jak lze formulář vyplnit?
Formulář lze vyplnit dvěma způsoby, a to v elektronické či v tištěné podobě. V prvním případě jej lze nalézt na webových stránkách scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání2021. K přihlášení do formuláře je pak nutné zadat číslo platného osobního dokladu, jako je občanský průkaz či cestovní pas, a datum narození.
Pokud máte elektronickou či bankovní identitu nebo datovou schránku, je možné přihlásit se i skrze ně. Formulář je rozdělený do několika částí, mezi kterými je možné se vracet. Na konci budete vyzváni ke kontrole vyplněných údajů. Po odeslání již není možné provádět úpravy. Ten, kdo elektronický formulář v uvedené lhůtě nevyplní, musí informace poskytnout za pomoci tištěného formuláře. V takovém případě přijde na danou adresu oznámení o termínu návštěvy sčítacího komisaře. Ten pak předá sčítací formulář včetně obálky určené k zaslání vyplněného formuláře. Adresa na ní je předtištěná a odeslání je zdarma. Formulář je také možné si sám vyzvednout, a to na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Na těch je také možné vyplněný formulář odevzdat, případně jej stačí vhodit do jakékoliv poštovní schránky.
Na co se statistici budou ptát?
Formulář obsahuje dvě sady otázek. Jeho vyplnění trvá průměrně kolem dvaceti minut, záleží ale na počtu osob v domácnosti a dalších proměnných. První část se týká bydliště a obsahuje například následující otázky: jak velká je plocha bytu, kdo v tomto bytě bydlí či zda všechny osoby hospodaří společně.
Druhá část se týká konkrétní osoby a obsahuje třeba dotazy týkající se národnosti, zaměstnání či dojíždění. Součástí jsou tak i otázky týkající se třeba doby cesty do místa zaměstnání či do školy - údaj se v současné době vyplňuje, jako kdyby situaci neovlivnila pandemie. Sčítání se vyplňuje pro takzvané obvyklé bydliště, tedy místo, na kterém daná osoba fakticky žije. Nezáleží tak na adrese trvalého bydliště. To platí i například pro studenty, kteří pobývají na kolejích či na studentském bytě, současně ale tráví například léto či víkendy u rodičů. V takovém případě záleží, zdali je student stále členem původní domácnosti, či jestli se již osamostatnil a k rodičům jezdí spíše na návštěvu. Pokud třeba vlastníte chatu či jiný rekreační objekt, fakticky v něm ale nikdo trvale nežije, za takové obydlí se sčítání nevyplňuje.
Formulář lze vyplnit i za další členy rodiny, stačí se domluvit. Je však třeba znát situaci v domácnosti daného rodinného příslušníka a požadované osobní údaje, tedy například jméno, rodné číslo, datum narození, informace o vzdělání či zaměstnání. Také sčítací komisař vám vydá více kopií formuláře, pokud o to požádáte.
Pro koho je sčítání povinné?
Sčítání je povinné pro všechny občany, kteří mají v České republice trvalý pobyt, včetně těch, kteří žijí v zahraničí. Ti však mohou formulář vyplnit pouze elektronicky. Kromě toho se povinnost vztahuje i na cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad devadesát dnů a na osoby, kterým byl v Česku udělen azyl.
Patří sem i všichni ti, kteří jsou přítomni v Česku o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021. Výjimku mají jen cizinci, kteří jsou v zemi na dobu kratší než devadesát dnů a zahraniční diplomaté. Sečíst se tak musí třeba i cizinci, kteří mají v Česku trvalé bydliště, ale v době začátku sčítání v ČR nejsou, či třeba žadatelé o azyl, pokud jsou v rozhodné době na území České republiky. Za nezletilé děti může formulář vyplnit jiný dospělý člen domácnosti.
Co hrozí, když se nezúčastním?
Zúčastnit se sčítání je zákonná povinnost. Pokud ji někdo nesplní, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Současně může dostat pokutu do výše deseti tisíc korun. Tyto případy budou řešit obce v rámci přestupkového řízení.