Vypouštění rybníka

15.03.2024

V sobotu 9.3. 2024, započali stavební práce a úpravy malé vodní nádrže v Obci Encovany ( rybníček pod Zámkem ). Projekt je realizován za přispění Ústeckého kraje v rámci programu na podporu vodního hospodářství pro léta 2018 až 2025. Celková výše dotace činí 2 897 210,- Kč.

Práce se týkají - odbahnění sedimentu, rekonstrukce břehů, obnovy výpustného a výústního objektu, včetně vtokového potrubí.

Než započnou samotné stavební práce, bylo potřeba, vyčerpat hladinu a provést výlov ryb a dalších živočichů, Vypuštění proběhlo právě v sobotu 9.3. ve spolupráci s JSDH Polepy a Rybářského sdružení Litoměřice.

Sloveno bylo více než 70 kaprů a nespočet Karasů. Po dohodě ČRS Litoměřice byla plevelná ryba vypuštěna do řeky Labe a Kapři byli vysazeni do rybníka v Třebušíně.

Výlov si vzal pod patronát pan J. Hranička z Dolních Encovan ve spolupráci s místními.