Výroba roušek v obci

25.05.2020

Během pandemie, která postihla celý svět a nevyhnula se ani naší obci, jsme se dokázali semknout a společně táhnout za jeden provaz.  

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří dodali potřebný materiál, šili nebo jiným způsobem pomohli s realizací ochranných prostředků. Dosah této pomoci je skutečně úctyhodný a je úžasné vědět, že stále žijeme v krásné době, a že nám nejsou naši blízcí a přátelé lhostejní.

DÍKY!!!


Realizační team

Encovany:

Petra Prokšová, Dana Ringelhánová, Věra Ranšová, p. Dubová, Iveta Benešová, Marie Zajícová, Líba Junová, Věra Gregorová, Anna Hetzerová, Naďa Holečková, Natálie Šebestová, rodina Vimrova, Jitka Vacková, Hana Fialová, Alena Kindlová, Marie Kébrtová, Gabriela Punčochářová, Martina Tlustá, p. Zeidlerová, Jan Hetzer, Iveta Denková, Hana Ranšová, Petr Ranš, Iveta Kopecká, Markéta Kopecká, rodina Jarošova, Pavla Zímová, Milan Jaroš, Martina Tikalová

Dolní Encovany:

Světlana Dufková, Iva Hraničková, Marie Hraničková

Polepy:

OÚ Polepy, Ilona Kárová, Dagmar Kulhavá

Úštěk:

Olga Pelánová, Václava Jirásková, Ludmila Zounová, Josef Husák, Soňa Matějková

Okna:

Lída Weikrtová

Libínky:

Eva Bláhová, Miroslava Zezulová

Třeboutice:

Zdeňka Korečková

Křešice:

Iveta Pugrová

Pohořany:

Jan Wilhémová

Litoměřice:

Michaela Šmatláková, Miroslava Ságlová, Lucie Gregorová, Dana Harcubová

Nučnice:

Libuše Křivánková

Liběšice:

Jaroslava Řeřichová

Krabčice:

Lukáš Zajíc


Zvláštní poděkování

Hlavní poděkování však patří Vlastě Hetzer KacálkovéPetře Prokšové, Nadě Holečkové, Martině Tlusté, Ivetě Kopecké a Markétě Kopecké za každodenní výrobu, jejich ochotu a lidský přístup. Dále pak paní Evě Fibichové, Haně Jersákové, Jitce Vackové za finanční podporu tohoto projektu a Janu Hetzerovi za distribuci. A samozřejmě všem, kteří v této těžké době jakýmkoli způsobem pomáhají svému okolí.


Distribuce v číslech

Od úterý 17.3. 2020 k dnešnímu dni, jsme pro vás vyrobily celkem 3670 kusů roušek a podařilo se nám je rozdat v Encovanech (180), Dolních Encovanech (88), Třebutičkách (60), Libínkách (300), Polepech (100), Nemocnici Rakovník (100), Nemocnici Litoměřice (220), Vojenské Fakultní Nemocnici Karlovo nám. (100), Nemocnici Na Homolce (100), MUDr. Petru Vraštilovi (20), Lékárně Úštěk (20),  MUDr. Janu Laryšovi (20), Rehabilitačnímu středisku Mezian (30), Starém Týně (20) a Vědlicích (20), Dětské psychiatrické léčebny v Lounech (100), Pediatrie MUDr. Suchopárové v Roudnici n.L. (100), Kognitivní klinice v Motele (100), Klinice Parkinsonovi choroby v Motole (100), Oddělení následné péče ve Vršovicích (100), Zdravotní záchranné službě ústeckého kraje (100), Dětskému domovu v Litoměřicích (100), Domovu na Dómském pahorku v Litoměřicích (100), Jednotce intenzivní péče v Litoměřicích (100), Masarykova nemocnice v Ústí n.L. (100).


V případě zájmu o distribuci roušek vyplňte prosím formulář níže, nebo kontaktujte přímo paní Vlastu Hetzer Kacálkovou na tel. 606 253 134

Online objednávka

Vyplňte prosím veškeré údaje. 

Po odeslání formuláře ověřte, zda byla objednávka potvrzena.