Poděkování za rok 2023

23.12.2023

Milí sousedé,

dovolte nám touto cestou vyjádřit Vám upřímné poděkování za Vaši obětavou pomoc při realizaci našich obecních akcí. Vaše podpora a ochota vždy předčila naše očekávání.

Vaše nasazení a ochota pomoci při organizaci jsou nenahraditelné. Vaše dovednosti, energie a nadšení, vždy dotváří přesně tu pravou atmosféru, kterou nám mohou ostatní jen závidět.

Zvláště bychom chtěli ocenit Vaši vstřícnost, připravenost a zápal, nám kdykoli pomoci, což jen podtrhuje fakt, že jsme jedna velká rodina, kde si navzájem pomáháme a podporujeme se.

Vaše neocenitelná pomoc je důležitou součástí růstu a rozvoje naší obce. Díky Vám jsme schopni realizovat společenské akce, které přináší radost a propojují nás nejen jako sousedy, ale hlavně jako přátele. Jsme velmi hrdí, že patříme mezi Vás. Vy jste zdrojem inspirace a motivace pro nás všechny. Bez vás by to byly pouze "akce" a nikdy by nebyly tak úspěšné a výjimečné.

Děkujeme Vám za váš přínos, podporu a těšíme se na další spolupráci v následujícím roce 2024.

S úctou vaši Velcáci z Encovan :-)